WELSTANDSBELEID

Gemeenten dragen zorg voor de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving. Voor circa 50 gemeenten hebben wij het welstandsbeleid verzorgd, van nota's tot advisering. De tendens van de laatste jaren is vereenvoudiging en toegankelijk maken van het welstandsbeleid.

Met de aankomende Omgevingswet zal ruimtelijke kwaliteit meer een geïntegreerd onderdeel worden van omgevingsplannen of uitgewerkt worden in een Nota uiterlijk van bouwwerken (art 4.19 Ow).

Opdrachtgever: 
Diverse gemeenten