RUIMTELIJKE VISIE
Ameide | Zederik

Door ontwikkeling van een voormalig tuincentrum te Ameide is behoefte ontstaan aan heldere uitgangspunten voor een juiste aansluiting met dorp en landschap. 

Wij maakten deze visie met meerdere ontwikkelscenario's. Het scenario 'wonen en werken' is uitgewerkt in een concreet ontwerp.

Opdrachtgever:
Gemeente Zederik