VERKAVELINGSTUDIES

De meeste ontwikkellocaties beginnen met een studie naar de ruimtelijke en planologische mogelijkheden. Hiermee wordt snel duidelijk wat de contouren zijn voor een haalbaar plan. 

Voor verschillende marktpartijen hebben wij verkavelingsstudies en -schetsen gemaakt. Deze studies vormen basis voor verdere ontwikkeling en een definitief stedenbouwkundig plan.

Opdrachtgevers:
Diverse projectontwikkelaars en gemeenten