STRUCTUURVISIE CULTUURHISTORIE
Veere

De gemeente Veere wil haar cultureel erfgoed beter benutten en daarmee kansen bieden om erfgoed ook in te zetten bij nieuwe ontwikkelingen, educatie, toerisme en recreatie. 

De structuurvisie geeft het cultuurhistorisch erfgoed van een groot deel van Walcheren een duidelijke plek in de ruimtelijke ordening met als uitgangspunt 'behoud door ontwikkeling'.

Opdrachtgever:
Gemeente Veere