AANDACHT VOOR OMGEVINGSKWALITEIT

De Omgevingswet treedt waarschijnlijk in 2020 in werking. Eén van de doelstellingen is ‘het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit’. Wat houdt dat precies in? En hoe kunnen we daar invulling aan geven?

Dorp, Stad en Land is daarom gestart met het project mooiVISIE/mooiPLAN. Dit heeft o.a. geresulteerd in Toon, een magazine vol inzichten, achtergronden en feiten over omgevingskwaliteit.

Opdrachtgever:
Stichting Dorp, Stad en Land