Nota uiterlijk van bouwwerken Waterland

Met de aankomende Omgevingswet zal welstandszorg meer een geïntegreerd onderdeel worden van omgevingsplannen of uitgewerkt worden in een nota uiterlijk van bouwwerken (art 4.19 Ow).

Gemeente Waterland streeft naar een uitnodigend beleid en heeft haar welstandsnota herzien tot een nota uiterlijk van bouwwerken. In deze nota is nadrukkelijk aandacht gegeven aan het gesprek met initiatiefnemers, maatwerkoplossingen, erfgoed en verduurzaming.

Opdrachtgever: 
Mooi Noord-Holland / gemeente Waterland