VOORWAARDEN

Voor alle opdrachten is ‘De Nieuwe Regeling 2011 met betrekking tot de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur’ (herziening 2013) van toepassing zoals gedeponeerd op 3 juli 2013 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013. Klik op DNR2011 om de De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 in te zien via de website van NLingenieurs.

 

WEBSITE

Er is uiterste zorg besteedt aan correcte en toegankelijke informatie op deze website. Niettemin kan SCHOUT rv&b instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door gebruik van de website of informatie die hierop wordt aangeboden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

SCHOUT rv&b kan gebruik maken van extern beeldmateriaal of citaten en zal in dat geval altijd een correcte bronvermelding plaatsen. Mocht een bronvermelding verkeerd zijn weergeven of bent u van mening dat materiaal niet mag worden weergegeven op basis van auteursrechtelijke argumenten, mail dan naar info@schoutrvb.nl. U ontvangt dan hierover van ons nader bericht. 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van de website of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van SCHOUT rv&b. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van SCHOUT rv&b is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het privacystatement en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

PRIVACY

Informatie die per e-mail of deze website via internet naar SCHOUT rv&b wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

SCHOUT rv&b hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Gegevens kunnen worden vastgelegd. Deze gegevens wordt uitsluitend gebruikt voor dienstverlening en voor eigen statistische, anonieme informatie. Als u via mail of social media persoonlijke gegevens verzendt, geeft u ons toestemming deze gegevens te gebruiken en/of te verwerken bij de behandeling van een aanvraag of melding.

Bij ‘links’ naar andere websites is SCHOUT rv&b niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

SCHOUT rv&b behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in bovenstaande voorwaarden en privacyverklaring.