BESTEMMINGSPLAN
Beschermd dorpsgezicht |  Hillegom

Hillegom wil de historische uitstraling van het Kerkplein en de omgeving van Sixlaan/Mariastraat borgen door aanwijzing als beschermde dorpsgezichten.

Voor beide gebieden hebben we de historische waarden geïnventariseerd, is de kwaliteit beschreven en is een bestemmingsplan opgesteld.

Opdrachtgever:
Gemeente Hillegom