BESCHERMD DORPSGEZICHT
Oude dorpskern | Barendrecht

De historische dorpskern van Barendrecht is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 

Nader onderzocht is hoe de aanwezige karakteristieken behouden kunnen blijven zonder ontwikkelmogelijkheden te belemmeren. De visie en de concrete richtlijnen bieden kaders voor verbetering van de historische en ruimtelijke kwaliteit.

Opdrachtgever:
Gemeente Barendrecht