BEELDKWALITEITSPLAN OOSTERWEG | Heemskerk

De Oosterweg is een uniek straatje in Heemskerk. Het unieke karakter komt vooral voort uit de nog zichtbare geschiedenis, het kenmerkende landschap en het rustige
agrarische woonkarakter.

Het beeldkwaliteitsplan geeft handvatten om het mooie karakteristieke landschap aan de Oosterweg te behouden. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met belanghebbenden. Er leeft een breed gedragen behoefte om het landelijke woonkarakter te behouden en zorgvuldig om te gaan met verdere verdichting.

Opdrachtgever:
Gemeente Heemskerk