BEELDKWALITEITPLAN
Oranjeplein | Veere

De gemeente wil het Oranjeplein in het historische Veere (laten) ontwikkelen met woningbouw, detailhandel en horeca. Het beeldkwaliteitplan vormt daarvoor de ruimtelijke kaders. 

Dit plan is tot stand gekomen middels 'placemaking'; een methode om samen met belanghebbenden tot een optimaal ontwerp te komen. Dit heeft geleid tot een gedragen plan met kaders voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit.

Opdrachtgever:
Gemeente Veere